tributum

nullum tributum sine lege

Ta łacińska paremia wyznacza ustawowy zakres obowiązków ciążących na podatniku. Źródłem tych obowiązków jest ustawa podatkowa. Prawo żyje poprzez słowa. Od tekstu ustawy do normy prawnej prowadzi proces wykładni. Proces ten oparty jest na regułach interpretacji tekstu prawnego, które w równym stopniu wiążą podatnika i organ podatkowy stosujący prawo. W tym właśnie sensie stosowanie prawa nie może kreować dla podatnika ciężarów, które nie mają swego źródła w ustawach.

Doradca podatkowy to jeden z prawniczych zawodów zaufania publicznego. Doradztwo podatkowe to dynamicznie rozwijająca się gałąź prawa. Nasza misja to pomoc podatnikom we właściwym stosowaniu prawa podatkowego. Właściwym zarówno przez samego podatnika, jak i organy podatkowe. Specjalizujemy się w postępowaniach podatkowych oraz sądowo-administracyjnych.

Naszym celem jest jak najwyższy poziom doradztwa podatkowego, dlatego stale poszerzamy zasoby naszej wiedzy - zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Wykorzystujemy wszelkie profesjonalne narzędzia prawnicze, pragniemy jednak pozostać firmą niewielką, w której leader ma bezpośredni kontakt z klientami. Uważamy, że doradca podatkowy, zamiast zarządzania kancelarią, powinien przede wszystkim skupić się na skutecznym wsparciu swoich klientów. W naszej ocenie doradztwo podatkowe polega także na ciągłym doskonaleniu i poszerzaniu posiadanego zasobu wiedzy.

Nie tracimy czasu na zrządzanie ludźmi i kancelarią, lecz cały dostępny czas poświęcamy swoim klientom, głównie z Poznania. Stosowanie tej filozofii pozwala nam utrzymać wysoki poziom usług, z których korzystają największe firmy. Poznań jest naszą siedzibą, jednak obsługujemy klientów nie tylko z regionu, lecz także z całego kraju.

Pracujemy z pasją.